Санал хүсэлт

Хэрэв танд манай системийг ашиглахад хүндрэлтэй зүйлс гарч байгаа болон вэб болон мобайл апп алдаа гарч байгаа тохиолдлыг мэдэгдэхийг хүсвэл уг формыг бөглөн санал хүсэлт илгээх боломжтой